Despre noi Regulament intern

Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

 • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
 • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
 • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
 • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
 • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

Toate articolele : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < Aprilie 2010 > »
L M M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Vizitatori online

Avem 214 vizitatori online
Politica de Ingrijire a Clientelei Centrului National al Romilor PDF Imprimare

 

 

CNR exista pentru a promova interesele si bunastarea comunitatii Rome in Republica Moldova.

 

CNR e incredintat crearii unui mediu inconjurator prietenos pentru toti beneficiarii serviciului nostru (inclusiv organizatiile), staff-ul (cadrele), voluntarii, vizitatorii, fondatorii si toti ceilalti care contacteaza cu generozitate. CNR are scopul de a furniza un serviciu la cel mai inalt standart in conformitate cu cerintele beneficiarului, a carui accent consta in prietenie, egalitate, cooperare, respect.

 

Pentru a mentine un nivel corespunzator si imbunatatit al serviciului, CNR regulat

discuta si face consultatii (oficiale si neoficiale) cu utilizatorii serviciului sau. CNR ingaduie critica constructiva si se straduie sa imbunatateasca, extinda serviciul bazat pe cerintele si observatiile clientului.

 

In relatiile cu beneficiarii nostri, staff-ul CNR:

 

 • Va fi prietenos si politicos, cu o atitudine de utilitate.
 • Va incerca sa furnizeze un serviciu imediat(rapid) si efectiv.
 • Va furniza informatii despre serviciile CNR intr-o limba simpla si accesibila.
 • Va incerca sa faca serviciul mai accesibil fizic prin determinaea si imbunatatirea accesului la premizele CNR.
 • Va raspunde promt la intrebari.
 • Va fi nediscriminatoriu si profesionist in perspectiva.
 • Va face o retea cu organizatiile exterioare si la zi cu propunerile, informatia si serviciile comunitatii cu scopul de a imbunatati optiunile populatiei CNR.
 • Va avea scopul de a imputernici comunitatea romilor prin maximalizarea alternativei si oportunitatilor de luare a deciziilor.
 • Va furniza un serviciu confidential romilor intr-un mediu sigur.
 • Va fi punctual la intilniri si va informa promt despre intirzieri.
 • Va asista indivizii cu dificultati in stiinta de carte pentru a accesa sau raspunde serviciilor statutare.
 • Va pastra documentele simple si exacte.
 • Va fi antrenat corespunzator pentru cerintele CNR si va fi bine informat despre necesitatile curente ale romilor.

 

 

 

CNR va evalua cu regularitate eficienta politicii, luind in consideratie reactia inversa a centrului, cele mai bune practici curente si aparitia noilor proiecte ale CNR. Aceasta politica va fi revazuta cel putin o data in doi ani.

 

POLITICA MEDIULUI INCONJURATOR

 

CNR are ca scop administrarea corespunzatoare si operarea serviciului in conformitate cu practicile inconjuratoare curente.

 

CNR incearca sa sprijine un mediu de lucru sigur si placut care ia in consideratie eficienta sanatatii si energiei in birourile sale; reciclarea materialelor si a echipamentului CNR; standartele de reprezentare a furnizorilor si fondatorilor CNR si consimtamintul legislatiei sanatatii si a securitatii.

 

CNR isi asuma responsabilitatea de apreciere si imbunatatire a performantelor sale ambiante, deasemenea se considera raspunzator fondatorilor sai, beneficiarilor si comunitatii locale cit si in relatiile de administrare productiva si responsabila.

 

CNR ingaduie orice sfat sau conduita care ar imbunatati procedurile si practicile inconjuratoare.

 

CNR va duce la bun sfirsit revederile anuale ale performantei sale. Astfel de revederi vor include o examinare a eficientei continue a politicii si va crea dispozitii pentru schimbarea politicii in cazul noilor circumstante si sugestii.

 

Masurile curente ale CNR sunt:

 

 

1. Eficienta Sanatatii si a Energiei

 

 

a) Urmatoarele politici ale CNR au componentele sanatate si energie: Sanatate si Securitate, Utilizarea Calculatorului, Telecomunicatii, Calatoria Staff-ului si Resurse.

b) Staff-ul si voluntarii sunt rugati sa tina cont de deteriorarea minima si evitarea disponibilitatii produselor in cursul lucrului lor/voluntariat pentru CNR.

c) In cadrul aprovizionarii in calitate de organizatie-gazda sau furnizind alte aperitive, CNR trebuie sa ia in consideratie reutilizarea alternativa a paharelor, tacimurilor, farfuriilor din plastic sau hirtie deja utilizate.

d) In timpul aprovizionari, CNR nu va folosi produse pentru utilizare de proportie individuala (ex.lapte) si va cumpara in majoritate resurse interne.

e) Xerox-urile CNR au facilitatea de dubla copiere.

f) Toate echipamentele electrice ale CNR (exceptie frigiderele) vor fi deconectate dupa utilizare si la sfirsitul fiecarei zile lucratoare.

g) Fiecare hirtie deteriorata va fi reciclata de staff-ul CNR, servind ca foi de notite sau daca e nefolositoare trebuie sa fie plasata in ,,Cutia de Reciclare a Hirtiei”. Hirtia deteriorata ce contine date confidentiale (ex.financiare, de clientela) trebuie sa fie distruse.

h) Staff-ul trebuie sa reutilizeze plicurile pentru comunicatii interne.

i) Dischetele vechi trebuie sa fie puse in folosinta curenta.

j) CD-ROM-urile nefolositoare si invechite pot fi reutilizate de staff ca suport.

k) Toti angajatii CNR sunt incurajati sa utilizeze trasportul public, ciclist sau sa mearga spre lucru.

l) CNR foloseste baterii reincarcablile pentru telefoanele mobile.

 

2. RECICLARE

Presedintele CNR este responsabil pentru reciclarea birotica, dar poate delega si alti membri ai staff-ului, la cerinta.

 

 1. Cerneala si incarcatura de tonuri folosite sunt expediate companiilor specializate in reciclare.
 2. Telefoanele mobile nefolositoare sunt trimise pentru revinzari si veniturile ajung in fondurile destinate copiilor.
 3. Mobila nefolositioare din birou este donata pentru reciclare.
 4. Calculatoarele nefolositoare sunt donate magazinelor de revinzari, care la ridul lor le distribuie.
 5. Alte carti ale CNR si materiale nefolositoare sunt evaluate pentru oportunitatea de distribuire la alte organizatii voluntare sau centre de caritate inainte de folosinta.
 6. Hirtia, sticlele, metalele si imbracamintea deteriorata sunt puse in cosul de reciclare.
 7. Stampilele postale folosite trebuie sa fie destinate donatiilor.

 

 

3. FURNIZORI

 

CNR va lua in consideratie politicile inconjuratoarede furnizare, pista de reciclare si utilizare a materialelor reciclate, inainte de infaptuirea unor contracte sau vinzari comerciale.

 

4. LEGISLATIE

CNR se va supune legislatiei in vigoare si directivelor ce tin de activitatea sa. CNR deasemenea va integra schimbarea administrarii de indata ce vor fi practicabile legislatia si directivele noi.

 

AddThis Social Bookmark Button
 

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
Toate articolele : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders