Despre noi Regulament intern

Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

  • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
  • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
  • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
  • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
  • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

Toate articolele : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < Iunie 2007 > »
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vizitatori online

Avem 239 vizitatori online
POLITICA OPORTUNITATILOR EGALE ALE CNR PDF Imprimare

 

Afirmatie a Scopului

CNR accepta ca in societate, anumite grupuri sufera de dezavantaje, discriminare si excludere. In calitate de organizatie ce isi desfasoara activitatea si care lucreaza cu romii, CNR deasemenea confirma ca indivizii si grupurile pot suferi discriminare aditionala in cadrul comunitatii de romi din Republica Moldova.

 

CNR are scopul de a furniza un serviciu inclusiv complet, care este accesibil si relevant pentru diversitatea comunitatii rome in Republica Moldova cit si pentru altii care ar beneficia de serviciile CNR.

 

CNR suporta legislatia si politicile existente in Republica Moldova, destinate inlaturarii discriminarii, rasismului si excluderii sociale. CNR se opune comportamentului, atitudinii si actiunilor discriminatorii fata de indivizi si grupuri sociale.

 

Obiective

1. Sa asigure ca membrii staff-ului, comitetul de administrare si voluntarii reflecta comunitatea romilor si a celor care sprijina comunitatea romilor in Republica Moldova.

2. Sa asigure reprezentarea in staff-ul CNR a grupului minoritar de romi cit si a altor comunitati.

3. Sa stabileasca si imbunatateasca legaturi cu grupurile social excluse a comunitatii de romi.

4. Sa creeze o retea, sa uneasca si extinda informatia pentru practici cu alte agentii ale minoritatilor etnice care lucreaza in sectorul voluntar.

5. Sa sprijine oportunitatile egale in toate privintele in comunitatea de romi, sectorul voluntar si alte parti.

6. Sa sporeasca constiinta staff-ului si intelgerea necesitatilor populatiei dezavantajate cu scopul de a furniza servicii mai relevante, senzitive si inclusive.

7. Sa indemne inegalitatile in comunitatile de romi, luind in consideratie suportul si/sau infiintarea unor proiecte specifice romilor, cu scopul de a reduce excluderea sociala.

8. Sa examineze premizele si echipamentul CNR pentru a asigura accesibilitatea staff-ului, beneficiarilor si altor vizitatori ai CNR.

9. Sa furnizeze consum si reprezentare de catre romi in cadrul forumurilor si comitetelor, adresind cele mai bune practici curente cu oportunitati egale.

10. Sa asigure consumul serviciului de catre beneficiari si voluntari, la toate nivelele de planificare si livrare a CNR.

11. Sa asigure egalitatea de oportunitati si tratament in cadrul recrutarii CNR si dispozitiei serviciului.

 

Masuri

a) CNR colecteaza, monitorizeaza si analizeaza actele originii etnice sau rasiale, de gen si starea      de invaliditate a candidatilor la angajare, a voluntarilor, beneficiarilor si a  contractantilor (partenerilor).

b) CNR are legaturi strinse cu grupurile minoritare infiintate care lucreaza cu si in afara comunitatii de romi. CNR va consolida legaturile existente, va crea asocieri si dezvolta noi legaturi cu alte agentii rome sau minoritare.

c) CNR promoveaza serviciile sale si face publicitate oportunitatilor de angajare prin mass-media roma cit si prin altele, care au o revista bine definita din punct de vedere etnic.

d) In timpul acceptarii sub egalitatea legislativa, angajatii CNR a grupurilor minoritare reprezentative vor beneficia de traininguri cu scopul de a obtine oportunitati egale in cadrul CNR.

e) Oportunitati egale in cadrul unor traininguri vor fi furnizate staff-ului CNR ca baza de actiune si se va lua in consideratie necesitatea individuala si a CNR.

f) CNR participa si reprezinta opinia romilor pentru a solutiona planificarea nationala si dezvolta comitetele. CNR nu va participa la forumurile unde participarea altor grupuri minoritare este exclusa sau neglijata.

g) CNR va lua in consideratie dezvoltarea si suportul proiectelor inovatoare ale minoritatii rome care sunt bazate pe necesitate.

h) CNR duce la bun sfirsit verificarea premizelor sale, cu o perspectiva de a imbunatati sanatatea si securutatea cit si accesul la ele. Accesul fizic este privit ca o problema cheie in relatia de arendare sau alte premize asociate cu dispozitiile serviciului CNR, inclusiv utilizarea in comun a premizelor impreuna cu organizatiile partenere.

i) Beneficiarii CNR si voluntarii sunt implicati si bineveniti in angajare: recrutarea stff-ului (incluzind interviurile), proiectarea si imbunatatirea serviciului, fondarea aplicatiilor, membrilor Comitetului de Administrare ( si sub-comitetele) si proiecte specifice de luare a deciziilor.

j) Aceasta politica si Oportunitatile Egale ale CNR in Politica de Recrutare formeaza partea introductiva a organizatiei pentru staff-ul nou si voluntari. Aceasta politica este desfasurata in toate birourile CNR.

 

Monitorizare si Inregistrare

Responsabilitatea de monitorizare si inregistrare a eficientei acestei politici este atribuita presedintelui CNR. Toti membrii staff-ului CNR, comitetul de administrare si voluntarii sunt asteptati sa promoveze si implementeze politica, sa coopereze complet cu presedintele in administrarea eficienta a politicii.

O verificare scrisa a politicii si eficientei sale va fi dusa la bun sfirsit la intervale regulate si va fi detaliata in cadrul Raportului Anual al CNR. Raportul vasublinia eficienta politicii pe parcursul anului precedent. Staff-ul CNR, voluntari si beneficiarii for fi consultati in corelatie cu verificarea, inainte de presentarea catre grupul administrativ pentru observare si/sau decizie al CNR.

 

Grupul de administrare trebuie sa formeze o grupa lucratoare oricind va fi necesara reconsiderarea politicii sau coordonarea si controlul unor schimbari necesare politicii existente.

 

Orice plingere,sugestie pentru schimbarea/ imbunatatirea sau alte motive referitoare la aceasta politica, vor fi ameliorate in prima instanta impeuna cu directorul CNR.

AddThis Social Bookmark Button
 

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
Toate articolele : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders