Despre noi Regulament intern

Roma Education Fund

Roma Education Fund

Ultimele noutăți

Modificări şi completări a unor acte legislative, în vederea promovării serviciului mediatorilor com

16/08/2012 12:13

 

La data de 13 August 2012 pe site-ul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale a fost publicat proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.56 din 31 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011”, în vederea promovării serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi.

Întru crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar, potrivit hotărîrii vizate se prevede ca, pînă la finele anului 2012, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei (responsabil de promovarea serviciului mediatorilor comunitari pentru comunitățile de romi) să modifice legislaţia în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar.

Conform Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se propune modificarea a patru legi din domeniul social, privind asistența socială, educația, ocrotirea sănătății, în care se propune includerea noțiunilor și a normelor privind activitatea mediatorului comunitar în fiecare domeniu.

Conform estimărilor preliminare, pentru întreținerea unui mediator comunitar de către Stat vor fi necesare circa 31 mii lei pe an. Începînd cu anul 2013, Statul va prelua angajarea mediatorilor comunitari. Pentru anul 2013, au fost prevăzute cheltuieli pentru întreținerea mediatorilor comunitari în volum de 462,6 mii lei, ceea ce va permite, angajarea, începînd cu 1 ianuarie 2013 a 15 mediatori comunitari.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=423

Comunicat Clubul de Dezbatere: “Chrystal Night - rezultatul propagandei politicii anti-semite”

10/11/2011 12:16
sdc10325.jpg

 

La 09 noiembrie 2011, peste 130 de organizaţii din 49 de ţări Europene au organizat aproximativ 250 de evenimente dedicate “Zilei Internaţionale contra Fascismului şi Antisemismului”.

În legatură cu acest eveniment, Centrul Naţional al Romilor a organizat la 09 noiembrie 2011, în incita ULIM, un Club de Dezbatere, cu tema “Chrystal Night-rezultatul propagandei politicii anti-semite”, susţinut financiar de Open Society Institute, Budapesta, Ungaria. În calitate de expert a fost invitată Kira Kreyderman, Coordonatorul Clubului Toleranţei CCE KEDEM.

Discuţia s-a axat în jurul sumbrului eveniment, care a avut loc între 9-13 noiembrie 1938, în Germania nazistă şi Austria. Au fost prezentate materiale video, care au ilustrat pasivitatea şi indiferenţa autorităţilor şi populaţiei germane, vizavi de acţiunile devastatoare care aveau loc, martorii care îşi reamintesc cu lux de amănunte acele momente şi un şir de legi, implementate şi aplicate în cadrul politicii rasiste şi anti-semite, care au venit să limiteze accesul populaţiei evreieşti la viaţa publică şi să-i excludă din societate. Participanţii s-au implicat activ în discuţie şi s-au arătat foarte interesaţi de subiectul şi evenimentul descris.


Comunicat Club de dezbateri "Romii în Republica Moldova vs Europa"

10/10/2011 14:14
sdc10296.jpg

La 7 ocotmbrie 2011, în incinta ULIM, a avut loc primul club de dezbateri din cele 10 preconizate a fi realizate de către Centrul Naţional al Romilor în cadrul proiectului susţinut financiar de Open Society Insitute, Budapesta, Ungaria. Tema acestui prim club de dezbateri a fost "Situaţia romilor în Republica Moldova vs Europa" şi a fost coordonată de experţii-formatori de la Amnesty International Moldova, Gheorghe Zugravu, Coordonator Campanii şi Igor Stoica, Coordonator Proiect Litigare Strategică.  Ne-am bucurat să realizăm că tema propusă pentru discuţie a trezit interesul mai multor tineri, romi şi ne-romi de la instituţiile superioare de învăţămînt, care au venit in număr de peste 25 la dezbateri şi au discutat activ asupra subiectului abordat, au pus întrebări şi au propus teme interesante pentru viitoarele cluburi de dezbatere. Ţinem să menţionăm că discuţia a fost cu atît mai interesantă deoarece au fost prezenţi doi studenţi din România şi din Bulgaria, care şi-au spus părerile despre situaţia romilor din respectivele ţări, în cunoştinţă de cauză. Astfel, în cadrul acestui club, tinerii au putut însuşi informaţii referitoare la numărul de romi din Republica Moldova, dar şi din multe state europene, au discutat activ despre problemele cu care aceştia se confruntă în dependenţă de ţara în care locuiesc şi au propus posibile soluţii.

Comunicat

19/09/2011 14:45
sdc10001.jpg

În perioada 12-14 septembire 2011 la Chişinău a avut loc cea de-a doua sesiune de formare în cadrul programului ROMED în Moldova - Programul European de Formare pentru Mediatori Romi comunitari organizată de Centrul Naţional al Romilor în colaborare cu Consiliul Europei. În prima zi a acestui training au participat primarii localităţilor preponderent populate de romi precum şi mediatorii comunitari. Deasemenea au fost prezenţi înalţi demnitari de stat din Republica Moldova: Vera Petuhov, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice, Radiţa Nicolae, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, reprezentant al Republicii Moldova la Comitetul de Experţi pe Problemele Romilor (CAHROM); vicepreşedinte al Comitetului, Rusanovschi Sergiu, expert UNDP Moldova şi din România: Ilie Dincă, secretar de stat, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, România, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, dl Michael Guet. Participanţii, mediatori comunitari din diferite localităţi ale Republici Moldova au putu audia poziţia fiecăruia dintre cei expuşi mai sus, precum şi poziţia acestora vis-a-vis de necesitatea activităţii mediatorilor comunitari. În următoarele 2 zile, cei 20 de participanţi au fost instruiţi de către trainerii europeni Mariana Buceanu (România) şi Ruslan Stînga (Republica Moldova), iar la sfîrşit:

 

 • au însuşit ce conţine codul etic al mediatorului comunitar;
 • au descris diverse tehnici şi metode de lucru cu romii;
 • au discutat despre stereotipuri şi mituri legate de romi şi cum pot fi acestea înlăturate;
 • au putut face diferenţă între identitatea culturală şi cea etnică;
 • au însuşit ce trebuie să conţină o scrisoare de recomandre, etc.
Ilie Dincă, Michael Guet şi Nicolae Radiţa

Comunicat de presă:

17/08/2011 09:01

Centrul Naţional al Romilor (CNR) continuă să realizeze în perioada iulie-august 2011, Campania de informare în domeniul Drepturilor Omului în localităţile compact populate de romi, demarată în cadrul proiectului “Pentru Diversitate- Împotriva Discriminării”, sprijinit financiar de Fundaţia Soros- Moldova. Necesitatea de a continua campania de informare vine în rezultatul întîlnirilor efectuate în 10 localitaţi preponderent locuite de romi, unde s-a vazut importanţa şi utilitatea discuţiilor, astfel CNR a hotărît să extindă campania şi în alte localităţi- cheie.

În cadrul întîlnirilor cu etnicii romi, CNR va informa romii despre activitatea sa cît şi despre posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite în cadrul centrului sau unde aceştia se pot adresa atunci cînd le este lezat un drept, cum pot beneficia de serviciile medicale, de angajare în cîmpul muncii, etc., deasemenea participanţii în cadrul întîlnirilor vor primi cîte o broşură ce cuprinde informaţii relevante despre cum să procedeze atunci cînd sînt discriminaţi sau li se încalcă drepturile şi unde să raporteze aceste cazuri; broşură la fel realizată în cadrul proiectului menţionat.

Toate articolele : Nouăți

European Roma Rights Centre

European Roma Rights Centre

Calendarul evenimentelor

« < Ianuarie 2010 > »
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vizitatori online

Avem 157 vizitatori online
Politica de Supraveghere PDF Imprimare

 

Procedura de supraveghere este o parte a strategiei de comunicatii a CNR.

 

Functiile ei principale sint:

 

 • Comunicatie
 • Suport(sprijin)
 • Management si Dezvoltare a proiectului

 

 

Scopul supravegherii este sa asigure managerilor, supraveghetorilor si staffului un proces formal de comunicatii in afara sistemului de evaluare.

 

Aceasta procedura nu inlocuieste legatura de comunicatii normale dintre presedinte si staff dar aprovizioneaza o pozitie formala de evaluare a dezvoltarii si discutarea rezultatelor.

 

Se intentioneaza a fi o forma regulara de comunicatii care se adreseaza:

 

 • Stabilirea unor scopuri personale care vizeaza proiectele si obiective organizationale
 • Monitorizarea si evaluarea progreselor in ceeace priveste scopurile
 • Sarcini de lucru/rezultate operationale si a proiectelor/ agentiilor
 • Cerinte de dezvoltare, care rezulta din urmatoarele.

 

 

Supravegherea are intentia de a fi un proces cu oportunitatea de a aduce itemii proprii si sa produca realizari in urma discutiei.

 

 • Intilniri de supraveghere lunara regulate la ore stabilite mutual, programate din timp.
 • Sa fie acordata prioritate adecvata supravegherii si sa nu fie anulate sesiunile.
 • Daca supravegherea lunara formala trebuie reprogramata, extinzind perioada de o luna dintre sesiuni, o nota adecvata trebuie prezentata din timp.Supraveghetorul sa fie disponibil pentru supravegherea neformala scurta, cit si o mica inregistrare a intilnirii, ex.punctele actiunii, sa fie scrise si copia sa fie prezentata persoanei supravegheate.
 • Pentru supraveghere trebuie sa se prevada un spatiu confidential si comfortabil, pentru premise interne si externe ale CNR.
 • Sa fie acordat timp adecvat pentru supravegherea sesiunilor. Sa se aprobe liniile de ghidaj pentru durata supravegherii sesiunii- 1 ora/1.5 ore.
 • Supravegherile sa se desfasoare fara intreruperi- doar in circumstante deosebite supravegherea poate fi intrerupta.
 • Inregistrarile scrise ale sesiunilor de supraveghere trebuie sa fie pastrate iar o copie sa fie data persoanei supravegheate. Cite o minuta trebuie sa fie impartita in baza programarii prin rotatie de catre supraveghetor si persoana supravegheata.
 • Sa se stabileasca din timp limitele si temeiurile de reguli pentru intilnirile de supraveghere.
 • Durata intilnirior de supraveghere sa se stabileasca din timp.
 • Ambele parti trebuie strict sa tina Agenda de Supraveghere sis a utilizeze timpul productiv. Agenda trebuie sa se refere doar la activitatile CNR si subiectele relevante de supraveghere a lucratorului si dezvoltarea proiectului.

 

 

Itemii din agenda sa fie elaborati din minutele anterioare iar persoana supravegheata sa prezinte propria agenda de supraveghere a intilnirilor.

 

Sa se stabileasca sarcinile convenite.

 

Confidentialitate

 

 • Motivele sa fie discutate in cadrul unei supravegherii confidentiale stricte, in cazul acordului mutual, o problema se discuta in alt context, cerut de lege ca evidenta.
 • Doar presedintele CNR, Supraveghetorul si persoana supravegheata au acces la inregistrarile confidentiale de supraveghere. In cazuri exceptionale, Comitetul Administrativ al CNR, printr-o hotarire mutuala, are acces la inregistrarile individuale de supraveghere, dar numai daca un astfel de acces este justificat de legislatie.
 • Notitele supravegherii trebuie sa fie pastrate intr-un cabinet sigur incuiat pentru a proteja confidentialitatea supravegherii.
 • Ascultarea ambele parti trebuie sa asculte cu atentie si fara intrerupere sis a respecte diferite puncte de vedere, chiar daca dvs. Nu sinteti de acord.
 • Exprimati incurajarea si aprecierea.
 • Ascultati si fiti dornic de a discuta idei relatate proiectului si dezvoltarii proiectului.

 

 

Supraveghetorii

 

 • Toti supraveghetorii din staff trebuie si ei sa fie supravegheati
 • Presedintele va fi supravegheat de catre un membru numit al Comisiei CNR.

 

 

Monitorizare

 

 • Presedintele CNR este responsabil de monitorizarea efectivitatii supravegherii staff-ului CNR.

 

 

Supraveghetorii trebuie sa raporteze directorului urmatoarele :

 

 • Programul sesiunii de supraveghere a staff-ului
 • Numarul de sesiuni effectuate
 • Motivele din cauza carora nu s-au realizat obiectivele
 • Sugestii pentru unele schimbari/imbunatatiri a practicii de supraveghere la CNR.

 

 

POLITICA IN DOMENIUL TELECOMUNICATIILOR

 

CNR nu este o organizatie profit. CNR este raspunzator finantatorilor si publicului pentru utilizarea responsabila si corespunzatoare a fondurilor primite pentru a-si realiza scopurile si obiectivele. Staff-ul este rugat sa duca cont de faptul ca fondurile pentru apelurile telefonice sint limitate, in conformitate cu bugetul alocat de finantatorii CNR. Toate apelurile telefonice trebuie sa fie relatate proiectelor individuale ale CNR.

 

Sistemele de telecomunicatii ale CNR sint:

a) Liniile telefonice in oficiu (+373 22 227099 ; +373 22 244667)

b) Liniile de fax in oficiu ( 22 70 99)

c) Conectiile la internet si posta electronica

d) Telefoane mobile ale oficiului pentru utilizarea in afara.

 

Sint destinate anumite programe de calculator pentru utilizare de catre CNR, pentru folosirea si accesarea internetului.

 

1. Utilizarea telefonului.

Toate apelurile telefonice efectuate de catre angajatii CNR trebuie sa fie direct relatate serviciului CNR. Din cauza restrictiilor bugetare, apelurile nationale si internationale si cele catre retelele de telefonie mobila sunt limitate. Inainte de a efectua astfel de apeluri, staff-ul CNR este rugat sa constientizeze din timp daca apelul este absolut necesar sau daca o alta forma de comunicatie , ca e-mailul, internetul sau o simpla scrisoare ar aduce acelasi rezultat eficient.

 

Apelurile relatate serviciului CNR pot fi efectuate de urgenta de pe telefoanele mobile ale membrilor Comitetului Administrativ al CNR. Permisiunea pentru apelurile generale la numere specifice nationale, internationale si numere de mobil care au un impact direct asupra unui proiect specific CNR sau a unui serviciu pot fi convenite cu presedintele.

 

Sunt anumite apeluri interzise de catre presedinte.

 

2. Apelurile personale.

Angajatii CNR nu sint incurajati sa efectueze si/sau sa primeasca apeluri telefonice personale. Apelurile care sint o necesitate pot fi efectuate in timpul prinzului sau in timpul unor pauze permise.

 

Apelurile la distanta mare sau cele catre telefonia mobila pot fi efectuate doar in cazurile de urgenta, cu acordul presedintelui sau a managerului. O inregistrare a apelulrilor personale trebuie sa fie pastrata, incluzind ora, data si durata apelului. Angajatilor li se interzice sa transmita numerele de telefoane sau adresele de e-mail ale CNR in alte scopuri decit cele relatate activitatii CNR.

 

3. Telefoanele mobile.

Telefoanele mobile pot fi luate in vizitele la domiciliu sau in alte locuri unde prevede serviciul CNR. Scopul pentru care se ia telefonul mobil in afara oficiului este de a asigura contactul angajatului cu oficiile CNR in cazuri de urgenta si/sau sa informeze CNR despre vizitele tirzii care se termin deobicei la ora de inchidere a oficiilor CNR. Angajatul deasemenea poate fi contactat de catre CNR in legatura cu orice motiv privind obligatiile sale.

 1. Nici un apel cu o destinatie indepartata nu poate fi efectuat decit in situatii de urgenta; sa se confirme o vizita tirzie ( deobicei la sfirsitul timpului de lucru) sau sa se confirme ca angajatul merge acasa in loc sa se intoarca la oficiul CNR.
 2. Atunci cind telefonul mobil este luat/intors la oficiu, angajatul care intoarce telefonul trebuie sa completeze formularul de luare/intoarcere a telefonului.
 3. Doar in circumstante exceptionale telefoanele mobile pot fi lute acasa seara sau in weekend-uri. Pentru vizitele tirzii si utilizarea telefonului mobil, intotdeauna se cere permisiunea prealabila a presedintelui. Telefoanele mobile pot fi luate la evenimente in weekend  daca se cere prezenta CNR, dar cu acordul prealabil al presedintelui.
 4. Telefoanele mobile trebuie sa fie prompt returnate oficiilor CNR si se pastreaza intr-o incapere incuiata atunci cind nu este in uz oficial.

 

Telefoanele mobile sunt mai intii de toate utilizate pentru activitaile CNR. In circumstante obisnuite de lucru, CNR nu asteapta ca sa fie efectuate apeluri telefonice de la telefoanele mobile ale CNR. Totusi, apeluri personale pot fi efectuate/primite in situatii de urgenta sau din alte motive daca un alt telefon nu e disponibil si daca a permis presedintele. O inregistrare a unor astfel de apeluri trebuie sa fie pastrata iar costurile ulterioare se ramburseaza CNR de catre apelant.

 

4. Utilizarea internetului / E-mail.

CNR este conectat la reteaua de internet si opereaza conturi de e-mail.

Staff-ul poate utiliza internetul si facilitatile e-mail doar in scopuri relatate CNR. In general, permisiunea de a utiliza internetul este acordata doar penrtu acumularea unor informatii privind proiectele CNR. Pot fi accesate urmatoarele site-uri de catre staff-ul CNR:

 1. Sfaturi si informatie despre sanatate, bunastare si beneficii
 2. Agentii referitoare la serviciul CNR ex. calatorii, migratie
 3. Guvern-Moldova
 4. Organizatii nationale voluntare de a suporta CNR
 5. Informatie de fonduri si contabilitate
 6. Suport tehnic si consultanta referitoare la software si hardware
 7. Rapoarte/statistici referitoare la proiectele CNR
 8. Comisii de caritate/ Companii
 9. Media roma si edituri
 10. Alta organizatii, companii sau agentii roma.

 

Acestea au ca idee generala utilizarea internetului la cerinta staff-lui CNR, online. Daca doriti sa accesati un site care nu se refera la cele mentionate atunci trebuie sa discutati cu presedintele.

 

Facilitatea e-mail este restrictionata utilizarii organizationale a CNR. Informatia senzitiva sau confidentionala care se refera la clientela CNR sau la furnizarea serviciilor CNR nu va fi trimisa prin e-mail la nici o parte. Membrii individuali ai staff-ului trebuie sa pastreze o copie a e-mailului trimis intr-o mapa, daca e necesar.

 

NERESPECTAREA ACESTEI POLITICI POATE DUCE LA PASIBILITATEA DE RASPUNDERE A ANGAJATULUI.

 

AddThis Social Bookmark Button
 

EVZ

Foundation

Anunţuri

Romii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală, istorico-tradițională (1414 – 2014)

08/04/2014 13:03
Conferinta Romi 600 ani.pdf
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ ROMOLOGICĂ REPUBLICANĂRomii/Țiganii din Republica Moldova: comunitate etnosocială, multiculturală,…

TENDER pentru organizarea şi desfăşurarea unui seminar/curs de instruire

12/12/2013 19:15
12 decembrie 2013 Asociaţia Obştească "Centrul Naţional al Romilor" solicită oferte pentru prestarea serviciilor de  organizare şi…

Şcoală de vară pentru tinerii romi şi neromi

16/07/2013 14:09
 

Concurs de angajare a 2 traineri

16/07/2013 11:12
Centrul Naţional al Romilor anunţă concurs de angajare a 2 traineri pentru Scoala de Vară  “Promovarea dialogului intercultural”, care se va…

Voluntariat la Centrul Naţional al Romilor

05/06/2013 15:47
Centrul Naţional al Romilor invită 2 tineri romi (sau neromi) să se implice în activităţi de voluntariat în cadrul…
Toate articolele : Anunțuri

Sondaj

A-ti accepta o familie de romi in calitate de vecini?
 

Portalul Monitorul Civic

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Netherlands Embassy in Kiev UkraineRoma Initiatives Civil Rights Defenders